A Bit Ago (”Vi” i någon böjningsform såsom ”Oss”, ”Vår” etc.) är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som Vi får del av när Du skapar ett användarkonto för denna applikation som tillhandahålls av Oss och som hädanefter benämns ”Tjänsten”.

 1. 1.PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS 
      1. (i)Namn 

      2. (ii)Telefonnummer 

      3. (iii)E-postadress  

      4. (iv)Födelsedatum 

      5. (v)Kreditkortsuppgifter 

      6. (vi)Device/Enhets-ID 

      7. (vii)IP-adress 

      8. (viii)Geodata 

      9. (ix)Facebook/Linkedin-information (om tillämpligt) 

      10. (x)Köphistorik; produkt, pris och tillfälle.  

  1. 1.2Om Du besöker Tjänsten (utan att skapa ett användarkonto): Vi kan komma att samla in, använda och lagra särskild, begränsad information som rör Din användning av Tjänsten, utöver vad som nämnts ovan, i syfte att bättre förstå den typ av besökare som besöker Tjänsten och för att förbättra Vårt erbjudande. Information som Vi samlar in om besökare i Tjänsten ger inte möjlighet till att identifiera enskilda personer och behandlas endast i anonym, aggregerad form, och kommer endast användas för att analysera Tjänsten.  
  2. 1.3När Du skapar ett användarkonto i Tjänsten kommer även viss information inhämtas automatiskt av Oss. Automatiskt insamlade Personuppgifter är följande: 
 1. a)Information om hur Du använder Tjänsten. 

 2. b)Teknisk information, innefattande bl.a. Ditt unika enhetsnummer (unique device ID), språk och information om identifiering samt nätverksprestanda. 

 3. c)Lokaliseringsuppgifter 

  1. 1.4Vi kan förutom Personuppgifter komma att samla in uppgifter genom tekniska lösningar för analys. Vi använder oss av systemet Leeroy Engine för att samla in och analysera personuppgifter och avidentifierad användardata i syfte att förbättra Tjänsten och anpassa Dina erbjudanden. 
 1. 2.ÄNDAMÅLEN 
  1. 2.1Att leverera Tjänsten: Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna för flera ändamål. Framförallt används Personuppgifterna för att tillhandahålla Tjänsten till Dig, men också för att hantera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner samt för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav som ställs på Oss.  
  2. 2.2Att kunna förbättra, utveckla och analysera Tjänsten: Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra Din användarupplevelse av Tjänsten samt säkerställa dess tekniska funktionalitet. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 
  3. 2.3Att kunna kommunicera med Dig och ge Dig erbjudanden: Vi behandlar vidare de insamlade Personuppgifterna för att kunna kommunicera med Dig som användare, profilera Dina intressen och kunna ge rekommendationer på innehåll som intresserar Dig, och för att kunna skicka Dig information om Oss via email. Detta innefattar marknadsföring av Våra varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. Skulle Du inte vilja att Vi behandlar Dina Personuppgifter för direktmarknadsföring inbegripet profilering så kan Du alltid kontakta Oss och avanmäla Dig från framtida utskick. 
  4. 2.4Att kunna utföra analys av historisk och aggregerad anonym användardata: Vi utför analys på historisk och aggregerad anonym användardata för att förbättra Vår förståelse för Våra kunder och för att därmed kunna förbättra Tjänsten och Våra erbjudanden. 
  5. 2.5Att kunna integrera Tjänsten med sociala medieplattformar såsom Facebook och LinkedIn: Vi samlar in information från Din profil på dessa tjänster för att kunna anpassa tjänsten till Dig, och för att förbättra vår kommunikation med Dig.  
 2. 3.HUR VI DELAR INFORMATION 
  1. 3.1Vi kan komma att dela Dina Personuppgifter och annan information till underleverantörer för att t.ex. kunna:  
   1. 3.1.1Tillhandahålla Tjänsten till Dig; 
   2. 3.1.2Kunna låta dig få access till Tjänsten genom tredjepartsinlogg såsom Facebook;  
   3. 3.1.3Tillhandahålla supporttjänster till Dig; 
   4. 3.1.4Hantera datalagring på externa servrar; 
   5. 3.1.5Kommunicera med Dig för att svara på eventuella frågor Du har om oss och om Tjänsten;  
   6. 3.1.6Genomföra kundanalyser och analysera kundbeteende, användarupplevelse och användning av Tjänsten;  
   7. 3.1.7Anpassa tjänsten till Dig för att maximera Din kundupplevelse.  
  2. 3.2Dessa underleverantörer agerar som Personuppgiftsbiträden för Dina Personuppgifter: Leeroy Group AB tillhandahåller mjukvaran till Tjänsten. 
  3. 3.3Information som Du uppger till en tredjepartsleverantör (såsom Facebook), vars website och tjänst är integrerad till Vår Website, kommer att uppges till den tredje parten och behandlas enligt sådan tredjepartsleverantörs användarvillkor och personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att Du tar del av sådana parters användarvillkor och personuppgiftspolicyer. 
 3. 4.YTTERLIGARE INFORMATION OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER  
  1. 4.1Du kommer att informeras om eventuella ändringar nästa gång Du loggar in på Tjänsten. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela Dig på ett sätt som är lämpligt för omständigheterna, t.ex. via e-post till den e-postadress Du uppgivit till Oss. 
  2. 4.2För mer information om hur Vi behandlar och skyddar personuppgifter kan Du besöka https://www.abitago.se/ eller kontakta Oss.